Împreună cu diploma de osteopatie cursantul va primi şi o foaie matricolă cu rezultatele obţinute pe parcursul anilor de studiu la toate disciplinele studiate.

Foaia matricolă este un document care atestă şi numărul de credite formative pentru fiecare materie în parte. La sfârşitul anului V numărul total de credite formative va fi de 120.

FACSIMIL PDF