Dată desfășurare: 15-17 iulie 2022

Dr.Stefano Frediani D.O., medic stomatolog și osteopat, unul din puținii stomatologi care reușește armonizeze intervenția ortodontică în raport cu toate sistemele corporale va veni pentru prima dată în Romania în perioada 15-17 iulie 2022 cu un curs destinat în special stomatologilor, specialiștilor în ortodonție, osteopaților, cursanțior avansați în osteopatie (anul 3+), terapeuților cranio-sacrali și fizioterapeuților.

 

Dr.Stefano Frediani D.O. Medic Stomatolog

Stefano-Frediani-CV

PROGRAMA CURSULUI

• Gura în contextul cranian: Elemente de anatomie și embriologie a sistemului stomatognat. Principiile de creștere și adaptare a complexului cranio-cervico-facial.
• Gura în contextul cranian: diferitele moduri de palpare și ascult. Tehnicile intraosoase sau tensegritive: Pilonii craniului. Traversele craniului. Arcurile craniului. Tehnica între neurocraniu și splanhnocraniu. Importanța acestor evaluări în cadrul muncii în echipa osteopat-dentist.
• Gura în contextul postural: conceptele de postură, posturologie și posturocepție. Gura cauzativă și gura adaptativă.
• Funcțiile gurii și implicațiile cranio-posturale
• Abordul stomatologic osteopat al pacientului în creștere: malocluzia.
• Malocluzia: patlogie sau sindrom adaptativ?
• Integrarea conceptelor craniene (arhitectura craniană ca rezultantă al factorilor genetici, de flexie a bazei craniului, funcționali incluși în Impulsul Cranian Ritmic) și neuromusculare (posturologice) în abordul malocluziei. Rolul osteopatului și al ortodontului.
• Diagnosticul ortodontic integrat (informațiile utile osteopatului):
1. Evaluarea cranio-maxilo-mandibulară: Examenul obiectiv cranian și oral; examinarea modelelor de studiu; examinarea radiologică și importanța măsurătorilor cefalometrice;
2. Evaluarea neuromusculară posturologică și evaluarea funcțiilor cranio-maxilo-mandibulare (respirație, deglutiție, masticație, fonație) inclusiv a micro- și macromobilității.
• Raportul gură-ochi. Abordul manual al complexului muscular: oculomotori-suboccipitali-linguali-mandibulari.
• Mandibula ”structurală” și mandibula ”viscerală”.
• Formularea planului de tratament pe baza diagnosticului integrat. Obiectivul terapeutic. Timpii tratamentului. Modul de colaborare dintre osteopat și ortodont în abordul malocluziei.
• Principalele aparate ortodontice: considerări din perspectiva osteopată. Criterii de alegere ale aparatelor ortodontice, realizarea lor, poziționarea și activarea lor.
• Modularea pozționării și activării cu ajutorul abordului osteopat și a testelor posturologice.
• Abordul stomatologic osteopat al pacientului adult: articulația temporo-mandibulară (ATM) și disfuncțiile cranio-temporo-mandibulare.
• Elemente de biomecanică și funcționare cranio-mandibulară. Semnificația funcțională a planului ocluzal și a curburilor compensatorii. ATM în contextul cranio-cervical: considerări asupra aspectelor posturale, craniene și viscerale.
• Gnatologia clinică și durerea cranio-cervico-facială. Disfuncțiile temporo-mandibulare (DTM): definiție, epidemiologie și clasificare. Etiopatogeneza DTM între medicina bazată pe dovezi științifice și practica clinică. Considerații asupra DTM și a bruxismului. Paradigma biopsihosocială aplicată DTM.
• Diagnosticul DTM. Diagnosticul clinic. Semnificația diagnosticului instrumental și imagistic în gnatologie. Principiile osteopatiei aplicate gnatologiei clinice. Evaluarea clinică a DTM: inspecție, ascultare, palpare, micro și macromișcări.
• Tratamentul DTM: analiza critică a literaturii științifice.
• Gestionarea DTM: cele patru tipuri de abordare: farmacologic, manual, counseling și aplicare de placă ocluzală. Gestionarea la patru mâini (osteopat și dentist) a dispozitivelor intrabucale (diferitele tipuri de plăci ocluzale și funcționale).
• Tratamentul DTM în medicina manuală: tehnici ortopedice de deblocare articulară, tehnici osteopate articulare și miofasciale, tehnici craniosacrale.
• Considerații asupra rolului osteopatului în cadrul celorlaltor ramuri ale stomatologiei (chirurgie, protezare, etc)
• Elemente de medicină a somnului în stomatologie: apneea obstructivă de somn. Posibilități de abord osteopat.

 

 • 2250 RON până la data de 15.04.2022
 • 2500 RON până la data de 01.06.2022
 • 3000 RON după 01.06.2020 – în limita locurilor disponibile

 

 • 2000 RON pentru cursanții școlii până la data 29.06.2022
 • 2250 RON dupa 29.06.2022

 

 • Datorită locurilor limitate plata se va face prin transfer bancar în contul primit după completarea formularului de înscriere cu mențiunea ”curs stomatologia intalneste osteopatia”

 

  Pentru înscriere completează formularul de mai jos:

   

  Brașov